Etheria

Ang Ikalimang Kaharian ng Encantadia


Noong panahon ng lumang Encantadia, nangahas ang kaharian ng Etheria na sakupin ang mga karatig nitong kaharian. Ngunit nagsanib puwersa ang Lireo, Sapiro, Adamya at Hathoria upang pigilin ang tangkang pananakop ng Etheria at tuluyan itong puksain.

Ngunit ang Etheria ay hindi tuluyang napuksa. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito, ang Ginintuang Orasan, ay naitago't nalimutan ng panahon. Ngayon sa muling pagkakatuklas sa Ginintuang Orasan, ito'y nagbabantang ibalik sa kapangyarihan ang Etheria, at sa pagbangon nito, nanganganib na mawasak ang buong Encantadia.

Kinakailangang maglakbay ng apat na Sang'gre pabalik sa panahon ng lumang Encantadia upang tuluyang wasakin ang orasan at matiyak ang kaligtasan ng Encantadia.

Ngunit ang Ginintuang Orasan ay may apat na tagapagbantay mula sa apat na tribo ng Etheria - ang Hera Volo, Hera Sensa, Hera Aega at Hera Andal.

Apat na kaharian laban sa apat na Hera. Apat na Sang'gre laban sa Apat na Etherian. Isang Ginintuang Orasang nagtatakda sa kapalaran ng dalawang daigdig.

Sa isang 'di malilimutang paglalakbay sa nakaraan upang mailigtas ang kinabukasan.

Simula na ng pag-ukit sa kasaysayan . . .